نرم افزار خدمات پس از فروش بی همتا

بسته نرم افزاری مدیریت خدمات پس از فروش بی همتا، یک محصول از شرکت هورماه رابین خاور میباشد.
Call for pricing

- امکان گروه بندی کالاها

- تعریف کالاها، محصولات و قطعات

- امکان ثبت کالاها به صورت گروهی از طریق اکسل

- جستجوی کالاها بر اساس تمامی اطلاعات ثبت شده

- مدیریت مناطق جغرافیایی

- مدیریت ایاب و ذهاب بر اساس مناطق جغرافیایی

- مدیرت ایرادات محصولات

- مدیریت خدمات و تعرفه ها

- امکان اختصاص دادن ایرادات به یک محصول خاص

- امکان اختصاص دادن خدمات و تعرفه ها به یک محصول خاص

- مدیریت دسته قبض های صادره جهت نمایندگان و تکنسین ها

- ایجاد انبار به صورت نامحدود

- تعریف کاربران سیستم به صورت نامحدود

- امکان محدود کردن دسترسی کاربران سیستم از طریق مدیریت کاربران

- تعریف پرسنل و تکنسین و امکان تعیین درصد پورسانت از فروش و خدمات پس از فروش

- امکان گروه بندی کالاها

- تعریف کالاها، محصولات و قطعات

- امکان ثبت کالاها به صورت گروهی از طریق اکسل

- جستجوی کالاها بر اساس تمامی اطلاعات ثبت شده

- مدیریت مناطق جغرافیایی

- مدیریت ایاب و ذهاب بر اساس مناطق جغرافیایی

- مدیرت ایرادات محصولات

- مدیریت خدمات و تعرفه ها

- امکان اختصاص دادن ایرادات به یک محصول خاص

- امکان اختصاص دادن خدمات و تعرفه ها به یک محصول خاص

- مدیریت دسته قبض های صادره جهت نمایندگان و تکنسین ها

- ایجاد انبار به صورت نامحدود

- تعریف کاربران سیستم به صورت نامحدود

- امکان محدود کردن دسترسی کاربران سیستم از طریق مدیریت کاربران

- تعریف پرسنل و تکنسین و امکان تعیین درصد پورسانت از فروش و خدمات پس از فروش

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
*
*
  • Bad
  • Excellent
*
*
*